MT2022

Závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) a výsledky hospodaření za rok 2022 byly projednány shromážděním starostů na zasedání konaném dne 27.4.2023. Hospodaření za rok 2022 bylo schváleno usnesením č.20/2023.

závěrečný účet 2022

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 – podpis

Skip to content