Historie města

Obec Desná v Jizerských horách leží v širokém údolí vytvořeném říčkou Bílá Desná, byla založena v roce 1691 za majitele panství hraběte Albrechta Maximiliána Desfourse II. a měla nést podle přání vrchnosti jméno po hraběti – Desfoursdorf. Ujal se však zjednodušený lidový název Dessensdorf, který se užíval necelých 250 let. V 19. století tu řeka Bílá Desná sloužila k pohonu četných závodů, a aby byl zajištěn stálý stav vody i v letních měsících pro pohon četných, nejenom mlýnských kol, a aby se zabránilo četným jarním záplavám, byla v letech 1912 – 1915 na katastru Albrechtic v Jiz. horách na Bílé Desné vystavěna přehrada se sypanou hrází. Dne 18. září 1916 však došlo k protržení hráze a obrovské množství vody, valící klády a obrovské kameny ze starého řečiště, zahubilo 62 lidí a přes sto domů zničilo nebo vážně poškodilo.

V roce 1913 byla obec císařským výnosem povýšena na městys a její dnešní podoba vznikla v roce 1949 spojením jedenácti osad nebo jejich částí. Od 1. ledna roku 1950 nesla název Desná v Jizerských horách. V centru dnešního města Desná se slévají říčky Bílá a Černá Desná. K rozkvětu obce došlo kolem poloviny devatenáctého století, kdy zde byly v provozu velmi známé vodoléčebné lázně založené Josefem Schindlerem. Na jejich místě stojí dnes architektonicky velmi zajímavá Riedelova vila. Tu nechal roku 1894 postavit místní sklářský podnikatel Josef Riedel mladší, syn významného sklářského magnáta Josefa Riedela staršího. V roce 1945 přišli do Desné noví obyvatelé, v té době také došlo k dalšímu rozvoji sklářského a keramického průmyslu. V roce 1968 byl městys Desná povýšen na město. Dnes je Desná významným letním i zimním rekreačním centrem s řadou penzionů a dalších zařízení cestovního ruchu.

Skip to content