Příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023 a 2024 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná byl schválen na 19. zasedání rady města dne 20.12.2021 usnesením č. 402/21.

ZŠ a MŠ Desná 2022-2024 schváleno

Skip to content