Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2022 až 2026

Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2022 až 2026 byl schválen na 6.zasedání Zastupitelstva města Desná dne 9.12.2020 usnesením č.4.7.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026

Skip to content