Střednědobý výhledu rozpočtu města Desná na období let 2024 až 2028

Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2024 až 2028 byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 14.12.2022 usnesením č. 4.5.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028

Skip to content