Schválený rozpočet města Desná na rok 2021

Rozpočet města Desná na rok 2021 byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 9. 12. 2020 usnesením č. 4.6. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové sklady a je schválen jako přebytkový.             

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd: 

Třída 1 daňové příjmy 45 591 200,00 Kč
Třída 2 nedaňové příjmy 18 573 197,02 Kč
Třída 3 kapitálové příjmy   8 000 000,00 Kč
Třída 4 přijaté dotace   4 640 490,94 Kč
  celkem příjmy  76 804 887,96 Kč
Třída 5 běžné výdaje 66 591 887,96 Kč
Třída 6 kapitálové výdaje   7 017 000,00 Kč
  celkem výdaje 73 608 887,96 Kč
Třída 8 použití uspořených finančních prostředků   1 850 000, 00 Kč
splátky úvěrů – 5 046 000,00 Kč
celkem financování – 3 196 000,00 Kč

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Schválený rozpočet na rok 2021

Rozpis rozpočtu na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 – závazné ukazatele

Skip to content