Schválený rozpočet města Desná na rok 2019

Rozpočet města Desná na rok 2019 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva města Desná dne 12. 12. 2018 usnesením č. 4.5. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové sklady a je schválen jako schodkový.             

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd: 

daňové příjmy 46.817.000 Kč
nedaňové příjmy 16.815.140 Kč
přijaté dotace 2.704.121 Kč
celkové příjmy ve výši 66.336.261 Kč
běžné výdaje 87.513.622 Kč
kapitálové výdaje 18.915.000 Kč
celkové výdaje ve výši 106.428.622 Kč
použití finančních prostředků minulých let 19.988.361 Kč
čerpání dlouhodobého úvěru 23.052.000 Kč
splátky dlouhodobých úvěrů – 2.948.000 Kč
financování ve výši 40.092.361 Kč

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1

Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpis rozpočtu na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 – závazné ukazatele

Skip to content