2020

Rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) na rok 2020 byl shromážděním starostů schválen na zasedání konaném dne 19.12.2019.

V elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Tanvaldsko www.tanvaldsko.info/cs/uredni-deska/schvaleny-rozpocet-dso-mikroregion-tanvaldsko-na-rok-2020.html

a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka v „Centru společných služeb obcí Tanvaldska“ u manažerky svazku obcí paní Kateřiny Preusslerové.

Rozpočtový výhled Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Tanvaldsko www.tanvaldsko.info/cs/uredni-deska/rozpocet-mikroregionu-tanvaldsko-na-rok-2017.html a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka v „Centru společných služeb obcí Tanvaldska“ u manažerky svazku obcí paní Kateřiny Preusslerové.

Schválený_rozpočet_DSO_na_rok_2020

Skip to content