2020

Závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) a výsledky hospodaření za rok 2020 byly projednány shromážděním starostů na zasedání konaném dne 24.6.2021. Hospodaření za rok 2020 bylo schváleno usnesením č.14/2021.

Závěrečný účet 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2020 

informace o přijetí opatření – anonymizace

Skip to content