2021

Závěrečný účet města Desná a výsledky hospodaření za rok 2021 byly projednány na 3. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 15.6.2022. Zastupitelstvo města usnesením č. 4.6.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2021 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 31.května až 23. června 2022.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

 

 

Skip to content