MT2023

Závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) a výsledky hospodaření za rok 2023 byly projednány shromážděním starostů na zasedání konaném dne 19.4.2024. Hospodaření za rok 2023 bylo schváleno usnesením č. 8/2024.

Závěrečný účet 2023

Zápis z přezkoumání hospodaření 2023 – podpis

Skip to content