2018

Závěrečný účet města Desná a výsledky hospodaření za rok 2018 byly projednány na 3.zasedání Zastupitelstva města Desná dne 19.6.2019. Zastupitelstvo města usnesením č. 4.8.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2018 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 4. – 21. června 2019.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva auditora za rok 2018

Příloha A ke zprávě auditora 2018

Příloha B ke zprávě auditora 2018

Příloha C ke zprávě auditora 2018

Příloha F ke zprávě auditora 2018

FIN 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha 2018

Skip to content