PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 a 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná byl schválen na 18.zasedání Rady města Desná dne 18.12.2019 usnesením č.443/19.

Schváleno ZŠ a MŠ 2020-2022

Skip to content