Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2020 až 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2020 až 2024 byl schválen na 7.zasedání Zastupitelstva města Desná dne 12.12.2018 usnesením č.4.7.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024

Skip to content