Schválený rozpočet města Desná na rok 2023

Rozpočet města Desná na rok 2023 byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 14.12.2022 usnesením č. 4.4. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové skladby a schválen jako schodkový.             

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd: 

Třída 1 daňové příjmy 57 353 700 Kč
Třída 2 nedaňové příjmy 23 780 800 Kč
Třída 3 kapitálové příjmy 4 431 000 Kč
Třída 4 přijaté dotace 6 680 300 Kč
  celkem příjmy  92 245 800 Kč
Třída 5 běžné výdaje 94 192 920 Kč
Třída 6 kapitálové výdaje 25 089 880 Kč
  celkem výdaje 119 282 800 Kč
Třída 8 použití uspořených finančních prostředků       31 761 000 Kč
  splátky úvěrů      – 4 724 000 Kč
  celkem financování     27 037 000 Kč


Schválený rozpočet na rok 2023

Rozpis rozpočtu na rok 2023

Skip to content