Schválený rozpočet města Desná na rok 2018

Rozpočet města Desná na rok 2018 byl schválen na 9. zasedání zastupitelstva města Desná dne 13. 12. 2017 usnesením č.4.3. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové sklady a je schválen jako přebytkový.             

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd: 

daňové příjmy 44.825.500 Kč
nedaňové příjmy 16.164.100 Kč
kapitálové příjmy 1.677.000 Kč
přijaté dotace 2.520.800 Kč
celkové zdroje ve výši 65.187.400 Kč
běžné výdaje 59.963.200 Kč
kapitálové výdaje 1.960.000 Kč
celkové výdaje ve výši 61.923.200 Kč
financování (splátky úvěrů)   3.264.200 Kč

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Rozpočet na rok 2018

Rozpis rozpočtu na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 závazné ukazatele

Skip to content