2017

Závěrečný účetMikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) a výsledky hospodaření za rok 2017 byly projednány shromážděním starostů na zasedání konaném dne 22.6.2018. Hospodaření za rok 2017 bylo schváleno usnesením č.9/2018.

Do listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka v „Centru společných služeb obcí Tanvaldska“ u manažerky svazku obcí paní Kateřiny Preusslerové.

Závěrečný účet 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MRT za rok 2017

Skip to content