MěÚ2022

Závěrečný účet města Desná a výsledky hospodaření za rok 2022 byly projednány na 3. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 14.6.2023. Zastupitelstvo města usnesením č. 4.8.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2022 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města od 29.5.2023 do 22.6.2023.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

 

Skip to content