Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2021 až 2025

Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2021 až 2025 byl schválen na 7.zasedání Zastupitelstva města Desná dne 11.12.2019 usnesením č.4.6.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Skip to content