PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 byl schválen na 19.zasedání Rady města Desná dne 19.12.2018.

Schváleno Zdravá MŠ 2019-2021

Schváleno ZŠ a MŠ 2019-2021

Skip to content