Schválený rozpočet města Desná na rok 2020

Rozpočet města Desná na rok 2020 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva města Desná dne 11. 12. 2019 usnesením č. 4.5. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové sklady a je schválen jako schodkový.     

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd: 

Třída 1 daňové příjmy

48.789.500 Kč

Třída 2 nedaňové příjmy

18.470.332 Kč

Třída 3 kapitálové příjmy

800.000 Kč

Třída 4 přijaté dotace

4.080.779 Kč

  celkem příjmy 

72.140.611 Kč

Třída 5 běžné výdaje

72.617.170 Kč

Třída 6 kapitálové výdaje

7.440.000 Kč

  celkem výdaje

80.057.170 Kč

Třída 8 použití uspořených finančních prostředků

       7.996.559 Kč

  čerpání dlouhodobého úvěru

     2.296.000 Kč

  splátky úvěrů

     – 2.376.000 Kč

  celkem financování

     7.916.559 Kč

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1

Schválený rozpočet na rok 2020

Rozpis rozpočtu na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 – závazné ukazatele

Skip to content