PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 a 2023 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná byl schválen na 19.zasedání rady města dne 16.12.2020 usnesením č.375/20.

ZŠ a MŠ Desná – rozpočet 2021, výhled rozpočtu 2022-2023

Skip to content