2018

Závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) a výsledky hospodaření za rok 2018 byly projednány shromážděním starostů na zasedání konaném dne 21.6.2019. Hospodaření za rok 2018 bylo schváleno usnesením č.10/2019.

Závěrečný účet – Mikroregion Tanvaldsko – 2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO MT v r.2018 (LK)

Skip to content