Rozpočtová opatření v roce 2024

Rozpočtová opatření města Desná schválená v roce 2024 jsou zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách města Desná
https://mesto-desna.cz/rozpocet/2024-2/mesto-desna/rozpoctova-opatreni-v-roce-2024/
a do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Skip to content