Informace k probíhající stavbě – oprava místní komunikace  Na Malé Straně a dolní části ulice Sokolská – 15.5.2024

Informace k probíhající stavbě – oprava místní komunikace  Na Malé Straně a dolní části ulice Sokolská

Ve dnech 16. až 18.5.2024 bude probíhat finální pokládka asfaltového povrchu v ulici Na Malé Straně a dolní části ulice Sokolská (od objektu Centrál po křižovatku s ulicí Zásnubní). Zároveň bude probíhat oprava překopů a jejich zaasfaltování v krajské komunikaci v ulici Údolní (u objektu Centrál a u odbočky do ulice Na Malé Straně). Doprava v těchto úsecích bude výrazněji omezena.

Pro bližší informace se lze obracet v akutních případech na zástupce zhotovitele opravy silnice, kterou je společnost POHL, konkrétně stavbyvedoucí Ing. Jindřich Bareš, 602 349 520.

Děkujeme za pochopení.

Město Desná

____________________________________________________________________

Během 18. kalendářního týdne (29.4..-5.5.) bude (snad už za dobrých klimatických podmínek) metodou studené recyklace pokračovat oprava místní komunikace v části ulice Na Malé Straně, kde probíhala výstava kanalizace. Tato jednosměrná komunikace zcela pro provoz uzavřena.

Souběžně v tomto uvedeném týdnu začne taktéž metodou studené recyklace oprava dolní části ulice Sokolská, a to mezi křižovatkou s Údolní (u Centrálu) po křižovatku se Zásnubní ulicí. Zde budou práce probíhat po částech, aby byla, pokud možno, co nejvíce zachována dopravní obslužnost. I tak se očekávají možné komplikace. Na průběh oprav je vydáno platné dopravně inženýrské opatření (DIO).

Pro bližší informace se lze obracet v akutních případech na zástupce zhotovitele opravy silnice, kterou je společnost POHL, konkrétně stavbyvedoucí Ing. Jindřich Bareš, 602 349 520.

Děkujeme za pochopení.

Během tohoto kalendářního týdne (22.-28.4.) bude aktuálně prováděna výstavba vodovodního řadu na křížení ulice Finská a Sluneční u č.p. 319 s pokračováním výstavby vodovodu do části ulice Sluneční.

Z tohoto důvodu není nyní možný vjezd do ulice Finská z ulice Sluneční.

Děkujeme za pochopení.

Město Desná

Kontaktní osoby za zhotovitele (preferovaný kontakt, s ohledem na to, že je stavba ze strany města předána):

Dalibor Hutla. stavbyvedoucí společnosti Šebesta VHS, tel. 728 567 462

____________________________________________________________________

Kontaktní osoby za Město Desná:

Martin Soukup, manažer projektů a výstavby, tel. 737 248 430

Radka Vedralová, referent ŽP a PO, tel. 737 248 435

Harmonogram – Desná – VH infrastruktura

Situace s vyjádřením Policie ČR k.ř_ (003)

Skip to content