DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE PŘISPĚL NA VYBAVENÍ HASIČŮ

Zajistit jednotku hasičů k výjezdům veškerým potřebným vybavením je velmi nákladné. Proto jsme rádi, že prostřednictvím Dotačního fondu Liberecký kraj pravidelně přispívá a podle aktuální potřeby částečně financuje nákup nové techniky, která usnadní zásahy v mimořádných událostech, nebo obměnu osobních ochranných prostředků, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti členů jednotky při výjezdu.

Tak tomu bylo i letos, kdy na nákup osobních ochranných prostředků přispěl částkou 57 000 Kč. To je přibližně 60 % celkových nákladů na nákup 2ks zásahových obleků, 2 ks přileb, včetně svítilen připevněných k přilbám a zásahových rukavic, které jsou často při zásahu poškozeny. Nově jsme pro jednotku pořídili i 4 ks lehkých záchranářských přileb, které slouží u tzv. technických zásahů, jako jsou dopravní nehody, odstraňování spadlých stromů či úniky nebezpečných látek, ale i u lesních požárů, protože u těchto zásahů, jde o to ulehčit zasahujícím hasičům pohyb, často ve velmi složitém terénu.

 

Skip to content