Kompostéry pro občany

Město Desná spolu s okolními obcemi v rámci projektu „Kompostéry pro Tanvaldsko“, který je spolufinancován Evropskou unií, pořídilo k zapůjčení dalších 50 ks kompostérů o objemu 1050 litrů. Cílem projektu je předejít odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu do popelnic a snížit tak množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Kompostéry budou občanům v rámci projektu na 5 let zdarma zapůjčeny na základě Smlouvy o výpůjčce a poté přejdou do vlastnictví uživatele.

Zájemce o přidělení kompostéru prosíme o vyplnění žádosti, která musí obsahovat následují údaje – jméno a příjmení, adresa, datum narození, dále kontaktní údaje (tj. telefon, popř. email) a číslo parcely, kde bude kompostér stát. Číslo parcely lze nahradit informaci, u jakého čísla popisného bude kompostér umístěn (nepovinný formulář viz příloha). Vámi předložené údaje budou zapracovány do smlouvy, kterou Vám zašleme na vámi uvedenou adresu. Kompostér Vám bude vydán na sběrném dvoře během běžné provozní doby na základě podepsané smlouvy oběma stranami.

Žádosti budou přijímány na městském úřadě od 3. dubna do vyčerpání zásob.

Žádost o kompostér

Skip to content