Plán revitalizace zeleně ve městě

Vzhledem k nutnosti kácení stromů v prostoru bývalé benzínové pumpy naproti poště, která souvisí s výstavbou nových parkovacích míst, 4 nabíjecích stanic pro elektromobily a instalací veřejné toalety na vnější straně komunikace procházející touto plochou a parkovou úpravou s odpočinkovým místem a lavičkami ve vnitřním prostoru (zhruba v místě, kde byly umístěny lavičky doposud) bylo nutné připravit plán výsadby stromů, keřů a květin (trvalek). Nová výsadba (celkem 182 ks) má nahradit tu starou. Plán výsadby zpracovala Ing. Edita Hazdrová, která je zahradní architektkou. Při něm musela zohlednit umístění různých inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro, osvětlení) a své znalosti z hlediska vhodnosti výsadby určitých stromů a keřů. Vzhledem k tomu, že také dojde ke kácení v blízkosti bytového panelového domu ve Větrné ulici (konkrétně jeden strom u sběrného místa, která zarůstá do kovové konstrukce a strom na rohu domu, který roste do fasády domu) je naplánována i výsadba 4 stromů, které oddělují bytový dům od plochy u hasičárny, kde parkují vozidla a 1 stromu na rohu domu. V přílohách je konkrétní plán výsadby stromů a keřů s jejich umístěním.

Chci ubezpečit občany, že řešíme náhradu zeleně a chceme výsadbu provést co nejrychleji po provedení stavebních prací. Zároveň děkuji i za trpělivost a pochopení důvodů, které vedly ke kácení.

JUDr .Jaroslav Müller, Ph.D.
tajemník MěÚ Desná

  

Skip to content