Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Desná III

V katastrálním území Desná III zahájí od 1. 8. 2023 Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou revizi katastrálního operátu. Účelem revize je zajištění souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu.

Při pochůzce v terénu pracovníci katastrálního úřadu zjišťují změny, které dosud nejsou zaznamenány v katastru nemovitostí. Jedná se zejména o změny obvodu budov, stavby dosud nezapsané v katastru nemovitostí, změny druhu a způsobu využití pozemku. Současně katastrální úřad jako správce Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) bude u některých stavebních objektů provádět sběr technickoekonomických atributů, tedy zjišťovat některé údaje o stavbách pro zápis do registru RÚIAN.

Vlastníkům nemovitostí, u kterých bude zjištěn nesoulad, bude zaslána písemná pozvánka k návštěvě Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště  Jablonec nad Nisou, kde budou informováni o způsobu nápravy.

O podrobnostech revize katastru se můžete dočíst na stránkách www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Revize-katastru.aspx

Za katastrální úřad: Ing. Marcela Hübnerová

 

 

Skip to content