Příspěvkové organizace mohou žádat město o dotace do 31.3.2022

Rada města Desná na svém jednání dne 26.1.2022 rozhodla svým usnesením o vyhlášení výzvy k podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro příspěvkové organizace dle Pravidel pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Desná na rok 2022. Termín pro podání žádosti je od 1.2.2022 do 31.3.2022. Vyzýváme možné žadatele, aby v uvedeném termínu podali své písemné žádosti o tento příspěvek na předepsaném formuláři buď osobně, poštou na adresu v příloze.

Skip to content